® "Papan panggonan kang resik lan ijoeb ikoe doemoenoeng ana sadjroning atimoe, moela atimoe adja reged " ®

PENDAPA BOEPATI 1937

image

Toeloengagoeng Tempoe Doeloe

selengkapnya...

MENDAH

image

KosaKata Khas Toeloengagoeng

selengkapnya...

DJIAN MENING

image

Dhialek Khas Toeloengagoeng

selengkapnya...

DJOEH MANGKLEK - E

image

Dhialek Khas Toeloengagoeng

selengkapnya...

Toeloengagoeng Kota CETHE

image

Salah Satoe Karja Boedaja Warisan Loehoer

selengkapnya...

Di Djamin Bikinan GADHE

image

Karja Anak Bangsa Cinta Indonesia

selengkapnya...

1 2 3 4 5 »

Copyright © 2019 GADHE TOELOENGAGOENG · All Rights Reserved
Kategori

Rek : 0480942019
An. Toto Fibri Karuniawan

Jl.MT.HARYONO 123 Bago