® "Papan panggonan kang resik lan ijoeb ikoe doemoenoeng ana sadjroning atimoe, moela atimoe adja reged " ®

Makam Syech Basyaruddin

image

Guru dari Bupati Pertama Tulungagung R.M.A SOEMODININGRAT

selengkapnya...

Fri, 15 Jan 2016 @11:04

« 1 2 3 4 5

Copyright © 2019 GADHE TOELOENGAGOENG | · All Rights Reserved