® "Papan panggonan kang resik lan ijoeb ikoe doemoenoeng ana sadjroning atimoe, moela atimoe adja reged " ®

MENDAH

image

KosaKata Khas Toeloengagoeng

selengkapnya...

DJIAN MENING

image

Dhialek Khas Toeloengagoeng

selengkapnya...

DJOEH MANGKLEK - E

image

Dhialek Khas Toeloengagoeng

selengkapnya...

Toeloengagoeng Kota CETHE

image

Salah Satoe Karja Boedaja Warisan Loehoer

selengkapnya...

PEHH ORA OEMOEM "BEST SELLER"

image

Kaos Kata Kota Kita Toeloengagoeng

selengkapnya...

Copyright © 2019 GADHE TOELOENGAGOENG | · All Rights Reserved