® "NGĔRTĔNANA" Samoebarang Kang Sinawang Mata Ikoe Ora Ana Sing Loeweh Larang Saka Regane " TRĔSNA " ®

@WONG_GADHE Online

FOLLOW

Chatting Di Sini ▼▼

KATALOG KAOS

image

Klik Kanan>>View Image oentoek melihat Gambar Katalog

 

 

Motif Kaos GADHE : 

1. Retjo/Dwarapalla
2. Tjandi Sanggrahan
3. Tjandi Gajatri
4. Tjandi Dadi
5. Reog Gendang
6. Treteg Plengkoeng
7. Homo Sapiens Wajakensis
8. KethEk Ngoedjang
9. Balai Rakjat Toeloengagoeng
10. NYETHE
11. Yohh Ngopi
12. Sepedah Toerangga
13. DJIAN MENING
14. PIYE KEK
15. PEHH ORA OEMOEM
16. DAMMEN
17. DAMMEN I LOVE Toeloengagoeng
18. I LOVE Toeloengagoeng
19. TAPE Bakar
20. ILOVE Retjo
21. Kaos POLLO/Krah
22. MENDAH ?

23. DJOEH MANGKLEK-E
24. TJANDI MIRIGAMBAR
25. Kota CETHE
 

26. SAKING Toeloengagoeng

27. IYO YE

28. SWITER KAOS BATIK KAwoeng

29. ANGGITMOE

 

KAOS Terbaroe ▼▼

                  KLIK Disini

NB : Harga Beloem termasoek ongkos kirim


SEMOEA OEKOERAN ADA DI GADHE......

DEWASA : S,M,L = Rp.85.000

               XL-XXXL = Rp.90.000

               4xl-5xl = Rp.95.000


DEWASA RAGLAN
: S,M,L = Rp.90.000

                           XL,XXL,XXXL = Rp.95.000

 

ANAK- ANAK : S,M,L = Rp.60.000

                     XL-XXXL= Rp.65.000


Dewasa Lengan Panjang : S,M,L, = Rp.90.000

                                      XL,XXL = Rp.95.000

 

KAOS POLLO/Krah : All Size = Rp.120.000

                                      


Tjara pemesanan :

    Toelis Motif jang diinginken lengkap dengan oekoeran dan djoemlah jang di pesan laloe kirim pemberitahoean ke admin ( BISA CHATING / Telfon Langsoeng KEK ).

Copyright © 2018 GADHE TOELOENGAGOENG · All Rights Reserved