® "Papan panggonan kang resik lan ijoeb ikoe doemoenoeng ana sadjroning atimoe, moela atimoe adja reged " ®

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2020 GADHE TOELOENGAGOENG | · All Rights Reserved