® "Papan panggonan kang resik lan ijoeb ikoe doemoenoeng ana sadjroning atimoe, moela atimoe adja reged " ®

GADHE Live On Youtube

 

Copyright © 2020 GADHE TOELOENGAGOENG | · All Rights Reserved