® "Papan panggonan kang resik lan ijoeb ikoe doemoenoeng ana sadjroning atimoe, moela atimoe adja reged " ®

Artikel (2)

Keywords: kesenian

TEMPLING Mainan Botjah

image

Tempoe Doeloe

selengkapnya...

Sat, 23 Jan 2016 @13:20
Tags: kesenian

REOG Gendang/GENDONG

image

Kesenian daerah kota Toeloengagoeng

selengkapnya...

Sun, 17 Jan 2016 @11:50
Tags: kesenian

Copyright © 2020 GADHE TOELOENGAGOENG | · All Rights Reserved