® "NGĔRTĔNANA" Samoebarang Kang Sinawang Mata Ikoe Ora Ana Sing Loeweh Larang Saka Regane " TRĔSNA " ®

Artikel (2)

Keywords: kesenian

TEMPLING Mainan Botjah

image

Tempoe Doeloe

selengkapnya...

Sat, 23 Jan 2016 @13:20
Tags: kesenian

REOG Gendang/GENDONG

image

Kesenian daerah kota Toeloengagoeng

selengkapnya...

Sun, 17 Jan 2016 @11:50
Tags: kesenian

Copyright © 2019 GADHE TOELOENGAGOENG · All Rights Reserved