® "Papan panggonan kang resik lan ijoeb ikoe doemoenoeng ana sadjroning atimoe, moela atimoe adja reged " ®

Artikel (1)

Keywords: sejarah

Copyright © 2020 GADHE TOELOENGAGOENG | · All Rights Reserved