® "Papan panggonan kang resik lan ijoeb ikoe doemoenoeng ana sadjroning atimoe, moela atimoe adja reged " ®

Artikel (2)

Keywords: templing

TEMPLING Mainan Botjah

image

Tempoe Doeloe

selengkapnya...

Sat, 23 Jan 2016 @13:20
Tags: kesenian

Copyright © 2020 GADHE TOELOENGAGOENG | · All Rights Reserved