® "NGĔRTĔNANA" Samoebarang Kang Sinawang Mata Ikoe Ora Ana Sing Loeweh Larang Saka Regane " TRĔSNA " ®

@WONG_GADHE Online

FOLLOW

Chatting Di Sini ▼▼

Copyright © 2018 GADHE TOELOENGAGOENG · All Rights Reserved